Öge nedir?

1. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç gibi birimlerden her biri
2. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri
3. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman

Cümle içinde kullanımı

O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım, ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.
- N. Cumalı

Öge kelimesinin ingilizcesi

[OGE] n. element, factor, unit, component, constituent